Skip to the content

Hyfforddiant

Rydym dal i fod yma i wneud gwahaniaeth i'ch taith gyflogaeth trwy hyfforddiant. Rydym yn gallu cynnig dysgu ar-lein â chymorth yn ystod y pandemig. Holwch am hyfforddiant wyneb yn wyneb - gallwn roi mwy o wybodaeth i chi am ba hyfforddiant wyneb yn wyneb y gallwn ei ddarparu yn ystod y pandemig.

Mae'r Prosiect Cymunedau am Waith a Mwy yn cynnig mynediad i hyfforddiant am ddim a all arwain at gyflogaeth mewn gwahanol sectorau. Dyma’r sectorau poblogaidd:

- Cyrsiau Galwedigaethol/Cysylltiedig â Gwaith
- Cyrsiau Achrededig
- Cyrsiau Cefnogol

Mae hwn yn fideo a grëwyd gan ein partneriaid yn Rhondda Cynon Taf. Mae'n dangos rhywfaint o'r cymorth y gallwn ei gynnig a llwyddiant yr hyfforddiant sy'n arwain at gyflogaeth bosibl.

Cofiwch mai'r rhif ar ddiwedd y fideo yw ar gyfer prosiect Rhondda Cynon Taf, cysylltwch â swyddfeydd Torfaen naill ai ar 01495 742131 neu 01633 648312.

COVID-19 Driving Theory

Cyrsiau Galwedigaethol / Cysylltiedig â Gwaith

Mae rhai meysydd gwaith sy'n galw am gymhwyster neu drwydded sy'n gysylltiedig â gwaith er mwyn i weithwyr allu cyflawni eu rôl yn ddiogel ac yn gyfreithlon. Er enghraifft, os hoffech chi weithio ar safle adeiladu, yna bydd angen cerdyn CSCS arnoch yn ôl y gyfraith. Mae'r un peth yn wir am feysydd eraill fel Trwydded Tacsi, Trwydded Peiriannau, a Diogelwch ac ati.

Rydym yn gallu cynnig hyfforddiant sy'n gysylltiedig â gwaith i bawb sy'n cymryd rhan er mwyn iddynt wella'u sgiliau a'u CV fel eu bod yn gallu gwneud cais am swyddi lle mae angen cymhwyster penodol a pherthnasol i'r gwaith.

Cyrsiau Achrededig

Mae rhai o’n cyfranogwyr wedi derbyn cymorth gan Gymunedau am Waith a Mwy a Cymunedau am Waith er mwyn cwblhau cyrsiau hirach y mae galw amdanynt yn aml mewn rhai sectorau gwaith. Er enghraifft:

  • TGAU Saesneg a Mathemateg
  • Dyfarniad Cynorthwywyr Addysgu Lefel 2
  • ECDL (neu gymwysterau TG achrededig a pherthnasol eraill)

Cyrsiau Cefnogol

Mae Cymunedau am Waith a Mwy a Cymunedau am Waith hefyd yn darparu cefnogaeth i’w cyfranogwyr gydag agweddau fel lles emosiynol a hunanddatblygiad. Gwyddom nad yw'r holl gyfranogwyr yn barod i fynd yn syth i fyd gwaith ac efallai y bydd angen rhywfaint o gymorth personol arnynt cyn dechrau ar hyfforddiant mwy ffurfiol.