Skip to the content

Hunangyflogaeth

Ystyried hunangyflogaeth? Gall ein tîm gynnig pecyn cymorth pwrpasol sy'n gweithio gyda chi a'ch syniad busnes, ar eich graddfa amser eich hun. 

Trwy gyfarfodydd dynodedig a phenodol 1 i 1 i drafod syniadau a chynllunio busnes,  a chael mynediad at y cwrs gorfodol Taking the Plunge er mwyn bod yn barod i weithredu fel masnachwr; mae'r cymorth hefyd yn cynnwys cyngor i gwblhau cynlluniau busnes, mynediad at gyllid ar gyfer marchnata, deunyddiau hyrwyddo ac offer perthnasol.

Cyllid ar gyfer:

  • Cyrsiau Cadw Llyfrau
  • Cyrisiau Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnesau
  • Cyllid ar gyfer Offer
  • Dylunio cefnogaeth ac arian ar gyfer deunyddiau marchnata
  • Taliad am gofrestriadau a thrwyddedau
  • Sesiynau am ddim gyda The Business Doctor gwerth £165

Gallai ein harbenigedd a'n cefnogaeth wneud gwahaniaeth i'ch busnes.

Un busnes lleol yw Front Row Foods, busnes arlwyo a dderbyniodd cymorth gan ein Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr:

https://www.torfaen.gov.uk/cy/News/2018/July/Lift-off-for-Front-Row-Food.aspx

Dyma gaffi wedi ei leoli ar Stad Ddiwydiannol Pontnewynydd, a agorwyd gan Jonathan Gibbs gŵr lleol o Dorfaen, a wireddodd ei freuddwyd oes i fod yn berchennog ar ei fusnes ei hun. Roedd gan Jonathan flynyddoedd o brofiad yn y maes arlwyo, ond bu'n gweithio'n ddiflino i sicrhau adeilad a chyflawni popeth oedd ei angen i gychwyn ei fenter. Gyda chymorth pwrpasol gan Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr Cymunedau i Waith a Mwy, lansiwyd y busnes ym mis Gorffennaf 2018 ac mae bellach yn fusnes lleol ffyniannus iawn.

Dolenni Defnyddiol

 

Busnes Cymru: Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddechrau a thyfu eich busnes eich hun: https://businesswales.gov.wales/cy

Busnes Cymru: Popeth sydd ei angen i gychwyn busnes a chynllunio busnes: https://businesswales.gov.wales/starting-up/cy

Undeb Credyd Gateway: Gwybodaeth ddefnyddiol am fenthyciadau cychwyn busnes: http://www.gatewaycu.co.uk/

Gweithio ar eich liwt eich hun: Popeth sydd angen i chi ei wneud i sefydlu'ch hun fel unig fasnachwr: https://www.gov.uk/working-for-yourself

Cysylltwch â ni

Byddem wrth ein bodd i glywed gennych os hoffech gymorth i gael gwaith.