Skip to the content
Communities For Work Plus Torfaen Team

RYDYM YN

Cymunedau am Waith a Mwy

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n gweithredu yn Nhorfaen ac mewn ardaloedd eraill ledled Cymru. Mae'r prosiect yn gweithredu fel cefnogaeth cofleidiol ar gyfer Prosiect Cymunedau am Waith a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae'r ddau brosiect yn gweithio ochr yn ochr i gefnogi'r rheiny sy'n ddi-waith yn Nhorfaen, a'r rhai sydd angen chwalu'r rhwystrau i ddychwelyd i'r gwaith. Gall y rhwystrau hyn fod yn unrhyw beth o ofal plant i anghenion hyfforddi, diffyg cludiant, diffyg hyder a dillad ar gyfer cyfweliadau.

 

Mae'r holl gefnogaeth wedi'i deilwra yn ôl anghenion yr unigolyn i chwalu’r rhwystrau i ddychwelyd i'r gwaith. Gellir cynnig cymorth 1: 1 neu drwy glybiau gwaith a gynhelir bob dydd ledled Torfaen yn ogystal â chymorth sy'n gweddu i bob unigolyn. Cynigir mentora dwys er mwyn darparu cymorth buddiol i alluogi pob unigolyn i gael gwaith a’i gadw.

DARLLENWCH EIN

Storïau am Lwyddiant

Mae Cymunedau am Waith a Mwy a Cymunedau am Waith wedi helpu nifer o bobl i gyflawni eu dyheadau.

A man working with a laptop

Hunangyflogaeth

Mae gan brosiect Cymunedau am Waith a Mwy Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr sy’n arbenigo mewn darparu cefnogaeth i gyfranogwyr sydd am fentro i hunangyflogaeth.

People studying

Hyfforddiant

Mae'r Prosiect Cymunedau am Waith a Mwy yn cynnig mynediad i hyfforddiant am ddim a all arwain at gyflogaeth mewn gwahanol sectorau.

Cofrestrwch

Byddem wrth ein bodd i glywed gennych os hoffech gymorth i gael gwaith. 

Cwblhewch y ffurflen isod, pwyswch anfon (neu beth bynnag sy'n berthnasol i ddyluniad y ffurflen) a bydd un o'r tîm yn eich ateb cyn gynted ag y bo modd.

Contact us

Mae angen y maes 'Enw Cyntaf'
Mae angen y maes 'enw olaf'
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys