Skip to the content

Ein Cymorth yn ystod Pandemig Covid-19

Mae ein cymorth wedi newid oherwydd y pandemig, ond rydym dal yma i'ch cefnogi a gwneud gwahaniaeth i'ch taith gyflogaeth.

Er na allwn gwrdd â chi wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, mae ein Hymgynghorwyr a'n Mentoriaid yn dal i weithio i'ch cefnogi. Rydym yn gallu eich ffonio, trefnu cyfarfodydd galwadau fideo i sicrhau bod ein cymorth dal i fod ar waith.

Bydd eich Ymgynghorydd neu Fentor yn gallu rhoi gwybod i chi beth sy'n bosibl mewn perthynas â'ch amgylchiadau unigol a hefyd yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru ar gadw pellter cymdeithasol, cadw'n ddiogel ac atal lledaeniad Coronafirws.

Os nad ydych chi eisoes yn cael cymorth y prosiect ond bod gennych ddiddordeb mewn hyfforddi, chwalu rhwystrau i gyflogaeth neu'n syml, angen sgwrs am eich sefyllfa a derbyn cymorth cofleidiol ar gyfer iechyd a lles, cysylltwch â ni gan ddefnyddio unrhyw un o'r dulliau isod.

Cysylltwch â ni

Byddem wrth ein bodd i glywed gennych os hoffech gymorth i gael gwaith.