Skip to the content

Cymunedau Am Waith

A oes angen cymwysterau cysylltiedig â gwaith arnoch chi, help gyda'ch CV neu'ch cais am swydd, neu gyllid i gychwyn eich busnes eich hun?

Darganfyddwch fwy

Dolennau Gwefan a Rhifau Cyswllt Defnyddiol

Dyma rai cysylltiadau defnyddiol gydag asiantaethau eraill ar draws Torfaen a chymorth cyflogaeth.

Cronfa Cymorth Dewisol (Tâl Cymorth mewn Argyfwng – EAP a Thâl Cymorth Unigol – IAP): https://llyw.cymru/cronfa-cymorth-dewisol-daf

Cyngor ar Bopeth: https://www.citizensadvice.org.uk/local/torfaen/

Cyngor ar Bopeth Swyddfa Cwmbrân: 01633 876121

Cyngor ar Bopeth Swyddfa Pont-y-pŵl: 01495 759814

Llinell Genedlaethol Dyledion: 0808 084000

Undeb Credyd Gateway: 01495 742500

Undeb Credyd Gateway: http://www.gatewaycu.co.uk/

Nifty Thrifty Cofrestru

Nifty Thrifty Facebook Page

 

Bron Afon: https://www.bronafon.org.uk/

Cartrefi Melin: https://www.melinhomes.co.uk/cy/

Cartrefi Torfaen (Homeseeker): https://www.torfaenhomes.co.uk/index.php?section=accommodation&option=social_sector 

Homeseeker Torfaen: https://www.torfaenhomeseeker.org.uk/

Budd-daliadau Tai Torfaen: 01495 766570

Atebion Tai Torfaen: 01495 762200

Charter Housing: https://www.charterhousing.co.uk/

Hafod Housing: https://www.hafod.org.uk/housing/?q=rented-homes/applying-to-rent-in-torfaen.htm

Shelter Cymru: 0845 7909090 (24 hour free national helpline)

Shelter Cymru (Emergency Housing): https://sheltercymru.org.uk/get-advice/homelessness/emergency-accommodation/

Meithrin Cymunedau Cydnerth: 01633 647429

Dewis: https://www.dewis.cymru/

Mind Torfaen: 01495 759272

Mind Torfaen: http://www.torfaenmind.co.uk/

Cymorth i Fenywod Torfaen: 01495 742052

Cymorth i Fenywod Torfaen:  http://cyfannol.org.uk/

Prosiect Cyngor ar Anabledd: 01633 484865

Prosiect Cyngor ar Anabledd: https://www.dapwales.org.uk/

Samariaid: 116 123

Samariaid: https://www.samaritans.org/

Cruse (Cymorth gyda Phrofedigaeth): 0844 4779400

Cruse (Cymorth gyda Phrofedigaeth): https://www.cruse.org.uk/

Llinell Gymorth LGBT Cymru: 0800 8402067

New Pathways: 01685 379310

New Pathways: http://www.newpathways.org.uk/

Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent (GDAS – The Lighthouse, Pontypool): 01495 366810

Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent (GDAS): http://www.gdas.wales/

Gwasanaethau Cymdeithasol Torfaen: 01495 762200

Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Torfaen: https://www.torfaen.gov.uk/cy/HealthSocialCare/HealthandWellbeing/Ageing-Well/Social-Care-Services.aspx

Gwasanaeth Cymorth i Bobl Ifanc Torfaen (TYPSS): 01633 647544

 

Busnes Cymru: Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddechrau a thyfu eich busnes eich hun. https://businesswales.gov.wales/

Busnes Cymru: Popeth sydd ei angen i gychwyn busnes a chynllunio busnes: https://businesswales.gov.wales/starting-up/

Undeb Credyd Gateway: Gwybodaeth ddefnyddiol am fenthyciadau cychwyn busnes: http://www.gatewaycu.co.uk/

Gweithio ar eich liwt eich hun: Popeth sydd angen i chi ei wneud i sefydlu'ch hun fel unig fasnachwr: https://www.gov.uk/working-for-yourself

Social Media QR Code

Newyddion a digwyddiadau

Cadwch lygad am y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf yma.

Cysylltwch â ni

Byddem wrth ein bodd i glywed gennych os hoffech gymorth i gael gwaith.