Skip to the content

Pwy Ydym Ni

Cwrdd â'r Tîmau

Cymunedau am Waith a Mwy a Chymunedau am Waith

Mae'r tîmau Cymunedau am Waith a Mwy a Chymunedau am Waith yn cael eu rhannu rhwng y Gogledd a'r De o Dorfaen.

Rhaglen Adeiladu Cymunedau Tîm

Mae’r Rhaglen Adeiladu Cymunedau Cydnerth wedi ei hanelu at gefnogi’r bobl neu’r cymunedau mwyaf bregus yn Nhorfaen.  Bwriad y prosiect yw hwyluso ymyrraeth gynnar, rhoi cefnogaeth ac adeliadu cydnerthedd teuluoedd, plant ac oedolion. Mae’r rhaglen yn cynnig darpariaeth gofleidiol, gyfannol i’r prosiectau cyflogadwyedd Cymunedau i Waith a Chymunedau i Waith a Mwy.

Cysylltwch â ni

Byddem wrth ein bodd i glywed gennych os hoffech gymorth i gael gwaith.