Skip to the content

Newyddion

Croeso i’n tudalen newyddion.  Y lle i gael gwybod y diweddaraf am yr hyn sy’n mynd ymlaen!!

Gwneud Gwahaniaeth

Gwneud Gwahaniaeth

Ers mis Ebrill 2020, rydym wedi parhau i gefnogi ein cyfranogwyr er gwaethaf yr anawsterau yn ymwneud â Covid-19. Er bod ein cymorth wedi bod yn wahanol o gymharu â sut rydym yn gweithio fel rheol, rydym wedi gwneud gwahaniaeth serch hynny.

Social Media Update

Social Media Update

Rydym ein presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol wedi tyfu. Nawr gallwch ddod o hyd i ni ar Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn. Chwiliwch amdanom ni @cfwplustorfaen neu sganiwch y cod QR isod gan ddefnyddio camera eich ffôn clyfar i fynd â chi'n uniongyrchol i unrhyw un o'n tudalennau neu ein gwefan.

Hyfforddiant Covid Yn Y Gweithle

Hyfforddiant Covid Yn Y Gweithle

Ydych chi’n pryderu am weithio yn ystod y pandemig? Ydych chi’n poeni am sut i fynd at gyflogwr gyda’ch pryderon? Of hoffech chi ragor o wybodaeth am sut mae gweithleoedd yn ddiogel yn ystod Covid-19, bydd ein cwrs Covid yn y Gweithle’n gwneud gwahaniaeth.

Happy Paws: Sut wnaethom ni’r Gwahaniaeth Trwy Gefnogaeth i Hunangyflogaeth

Happy Paws: Sut wnaethom ni’r Gwahaniaeth Trwy Gefnogaeth i Hunangyflogaeth

Roedd Danny Moreton wrth ei fodd gyda’r awyr agored ac wrth ei fodd gydag anifeiliaid. Roedd Danny’n hoffi cŵn yn arbennig ac roedd ganddo freuddwyd i fod yn hunangyflogedig a defnyddio’i gariad at gerdded i gynnig gwasanaeth cerdded a gwarchod cŵn.

Cynghorion Cyflogaeth

Cynghorion Cyflogaeth

Ydych chi’n gwybod sut i gael eich CV i sefyll allan? Ydych chi angen cefnogaeth i werthu’ch hunan ar eich ffurflen gais?  Sut ydych chi mewn cyfweliadau?

Codau QR

Codau QR

Oeddech chi’n gwybod bod sganio’n cod QR yn gallu mynd â chi’n syth at ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol. Trwy ddefnyddio’r camera ar eich ffôn clyfar, gallwch sganio’r cod a bydd dolenni ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol yn dod i’r sgrin.

Gwasanaeth Lles yn y Gwait 19/9/19

Daeth y Gwasanaeth Lles i’n Clwb Gwaith yn yr Orsaf Bŵer heddiw i ddarparu gwiriadau iechyd am ddim gan gynnwys gwiriadau pwysedd gwaed a chyngor. Diolch enfawr i Tesco Express yng Nghwmbrân am eu rhodd o'r fasged ffrwythau!

Ffair Cyfleoedd

Mae Ffair Cyfleoedd ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth a gwirfoddoli yn cael ei chynnal yn Neuadd Gweithwyr Blaenafon, ddydd Mercher 25 Medi, 2 pm-5pm.

 

Mae Bernard wedi "Lost The Plot" gyda'i wasanaeth garddio newydd

Mae preswylydd o Garndiffaith Bernard Williams wedi lansio busnes gwasanaeth garddio newydd sbon yn Nhorfaen, yn arbenigo mewn clirio gerddi a gwaith dylunio a chreu gerddi. 

 

Gyda chymorth gan Gymunedau am Waith a Mwy a’r Adran Waith a Phensiynau leol, cafodd Bernard yr holl gymorth busnes roedd ei angen i’w helpu i sefydlu, gan gynnwys cymorth cynllunio, marchnata a hyrwyddo ac yswiriant a chyllid ar gyfer offer.

Diweddariad grant gwisg ysgol

Peidiwch â cholli allan !! am fwy o wybodaeth ac i lenwi'r ffurflen. Gallwch hefyd alw i mewn i swyddfeydd cyngor Torfaen ar draws y fwrdeistref i gael gwybodaeth neu roi galwad i ni Tîm Ymgysylltu Ariannol Cymunedau Gwydn: Samantha Scott 079808215963 (Gogledd Torfaen) Kristian Saunders 07908215985 (De Torfaen).