Skip to the content

Rydym yn cefnogi pobl a chymunedau i ennill sgiliau a chael gwaith

People studying

Hyfforddiant

Mae'r Prosiect Cymunedau am Waith a Mwy yn cynnig mynediad i hyfforddiant am ddim a all arwain at gyflogaeth mewn gwahanol sectorau.

A man working with a laptop

Hunangyflogaeth

Mae gan brosiect Cymunedau am Waith a Mwy Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr sy’n arbenigo mewn darparu cefnogaeth i gyfranogwyr sydd am fentro i hunangyflogaeth.

A group of CFW+ volunteers

Yma i Chi

Dysgwch fwy am ein digwyddiadau a’n clybiau a chefnogaeth bellach yn Nhorfaen. Neu, os hoffech chi gynnig cefnogaeth a gwirfoddoli, gallwch gael mwy o wybodaeth yma hefyd.

Cyflawni'ch Dyheadau

Success Story: Staff at Front Row Food
Image caption

Darllenwch ein

Storïau am Lwyddiant

Mae Cymunedau am Waith a Mwy a Cymunedau am Waith wedi helpu llawer o bobl i gyflawni eu dyheadau.

Cofrestrwch

Byddem wrth ein bodd i glywed gennych os hoffech gymorth i gael gwaith. 

Cwblhewch y ffurflen isod, pwyswch anfon a bydd un o'r tîm yn eich ateb cyn gynted ag y bo modd.

Cysylltu â Ni

Mae angen y maes 'Enw Cyntaf'
Mae angen y maes 'enw olaf'
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys