Skip to the content

Dewis Cymru: Y Lle Lles yng Nghymru

Dewis Cymru yw'r lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich lles - neu eisiau gwybod sut y gallwch chi helpu rhywun arall. Defnyddiwch y bar chilio isod i ddod o hyd i'r gwasanaethau perthnasol i chi, yn eich ardal chi.

Pan fyddwn yn siarad am eich lles, nid ydym yn golygu eich iechyd yn unig. Rydyn ni'n golygu pethau fel ble rydych chi'n byw, pa mor ddiogel rydych chi'n teimlo, mynd o gwmpas, a chadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau.

Nid oes unrhyw ddau berson yr un peth ac mae llesiant yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Felly mae Dewis Cymru yma i'ch helpu chi i ddarganfod mwy am yr hyn sy'n bwysig i chi.

Mae gennym wybodaeth a all eich helpu i feddwl am yr hyn sy'n bwysig i chi, ac mae gennym hefyd wybodaeth am bobl a gwasanaethau yn eich ardal a all eich helpu gyda'r pethau sy'n bwysig i chi.

Os oes gennych chi wasanaeth sy'n helpu pobl â'u lles, gallwch ychwanegu eich manylion at Dewis Cymru, fel y gall y bobl rydych chi am eu helpu a'u cefnogi ddod o hyd i chi yn haws. Nid oes ots pa mor fawr neu fach ydych chi, neu a ydych chi'n wirfoddolwyr - os ydych chi'n helpu pobl â'u lles, mae Dewis Cymru eisiau gwybod amdanoch chi ac am yr hyn rydych chi'n ei wneud, fel y gallwn ni roi pobl mewn cysylltiad gyda ti!

 

Light window Image
Image caption

Ymhle y gallwch chi ddod o hyd i ni?

Mae gennym ddau brif safle:

Gogledd
Y Corn Bin
Stanley Road
Garndiffaith
Pont-y-pwl
NP4 7LH

De
Y Pwerdy
Blenheim Road
Sain Derfel
Cwmbrân
NP44 4SY

 

Cysylltwch â ni

Byddem wrth ein bodd i glywed gennych os hoffech gymorth i gael gwaith.