Skip to the content

Newyddion

Croeso i’n tudalen newyddion.  Y lle i gael gwybod y diweddaraf am yr hyn sy’n mynd ymlaen!!

Gwasanaeth Lles yn y Gwait 19/9/19

Daeth y Gwasanaeth Lles i’n Clwb Gwaith yn yr Orsaf Bŵer heddiw i ddarparu gwiriadau iechyd am ddim gan gynnwys gwiriadau pwysedd gwaed a chyngor. Diolch enfawr i Tesco Express yng Nghwmbrân am eu rhodd o'r fasged ffrwythau!

Ffair Cyfleoedd

Mae Ffair Cyfleoedd ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth a gwirfoddoli yn cael ei chynnal yn Neuadd Gweithwyr Blaenafon, ddydd Mercher 25 Medi, 2 pm-5pm.

 

Mae Bernard wedi "Lost The Plot" gyda'i wasanaeth garddio newydd

Mae preswylydd o Garndiffaith Bernard Williams wedi lansio busnes gwasanaeth garddio newydd sbon yn Nhorfaen, yn arbenigo mewn clirio gerddi a gwaith dylunio a chreu gerddi. 

 

Gyda chymorth gan Gymunedau am Waith a Mwy a’r Adran Waith a Phensiynau leol, cafodd Bernard yr holl gymorth busnes roedd ei angen i’w helpu i sefydlu, gan gynnwys cymorth cynllunio, marchnata a hyrwyddo ac yswiriant a chyllid ar gyfer offer.

Diweddariad grant gwisg ysgol

Peidiwch â cholli allan !! am fwy o wybodaeth ac i lenwi'r ffurflen. Gallwch hefyd alw i mewn i swyddfeydd cyngor Torfaen ar draws y fwrdeistref i gael gwybodaeth neu roi galwad i ni Tîm Ymgysylltu Ariannol Cymunedau Gwydn: Samantha Scott 079808215963 (Gogledd Torfaen) Kristian Saunders 07908215985 (De Torfaen).

Salon Trin Gwallt Sweet Pixie yn Agor Ei Drysau

Mae Nicole Morris o Ben-y-garn wedi gwireddu breuddwyd oes o agor a rhedeg ei salon trin gwallt ei hun.

Mae’r salon yn nhref Pont-y-pŵl, ac mae Nicole wedi bod yn adnewyddu ac yn gosod dodrefn yno yn ystod y chwech mis diwethaf, gan roi Sweet Pixie ar y map.

Ecobricks

Mae'r prosiectau Cymunedau ar gyfer Gwaith a Mwy a Chymunedau ar gyfer Gwaith wedi ymrwymo i gefnogi ymgyrchoedd sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.

Mae briciau eco yn caniatáu ailgylchu plastigau mewn poteli plastig. Gall y rhain gynnwys pecynnau creision, bagiau plastig, gwellt, cyllyll a ffyrc plastig, cling ffilm ac ati.

Diwrnod Beicio i'r Gwaith

Dydd Iau Awst 8fed yw Diwrnod Beicio i'r Gwaith.

A yw trafnidiaeth yn rhwystr i chi gael mynediad at hyfforddiant a chyflogaeth? Ydych chi erioed wedi meddwl mynd ar eich beic?

Digwyddiad Cynnig Gofal Plant Dydd Iau 19eg Medi 3.30pm-6.30pm

Ydych chi'n rhiant sy'n gwneud cais am addysg feithrin ar gyfer Ionawr, Ebrill neu Fedi 2020?

Eich Rhestr Ariannol i'w Gwneud

Gweler gwybodaeth i deuluoedd ar:

> Prydau ysgol am ddim

> Grant gwisg ysgol

> Gostyngiad cartref cynnes

> Gwybodaeth credydau treth

Twitter!

Rydym yn falch o gyhoeddi bod gennym bellach dudalen Twitter! @cfwplustorfaen